Päi­vä­ko­tim­me on palvelusetelipäiväkoti. 

Tie­toa pal­ve­luse­te­lis­tä löy­tyy Lah­den kau­pun­gin sivuil­ta “Var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut, yksi­tyi­nen päi­vä­hoi­to.”
Var­hais­kas­va­tus­paik­ko­ja voi edel­leen tie­dus­tel­la nume­ros­ta 050 9117015.

Kat­so alta Lah­den kau­pun­gin varhaiskasvatussuunnitelma.