Päi­vä­ko­tiim­me on jat­ku­va haku ja ryh­mää täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa ikä­ra­ken­teen mukai­ses­ti. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sia   vas­taa­no­te­taan säh­kö­pos­til­la ja puhelimella.

Päi­vä­ko­dis­sam­me on täl­lä het­kel­lä kak­si vapaa­ta paikkaa.