Päi­vä­ko­dis­sam­me on jat­ku­va haku ja ryh­mää täy­den­ne­tään
tar­vit­taes­sa ikä­ra­ken­teen mukai­ses­ti. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sia  
vas­taa­no­te­taan puhe­li­mel­la sekä säh­kö­pos­til­la. Täl­lä het­kel­lä ryh­mä on 
kui­ten­kin täyn­nä.